Privātuma politikas

Personas datu aizsardzība – vispārīgi

Personas dati tiek ievākti šādiem nolūkiem:

  • pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai
  • lai sniegtu iespējami visefektīvākās atbildes uz jūsu jautājumiem
  • iekšējās statistikas datu apstrādei

Privātuma politikas spēkā esamības termiņš

Savas informācijas iesniegšanas brīdī jūs piekrītat sazināties ar autoru un piešķirt tam tiesības pievienot jūs tā adresātu sarakstā – šādas atļaujas sniegšanas brīdis ir jūsu nepārprotama piekrišana saziņai. Jūsu datu konfidencialitātes aizsardzība ir pastāvīga, un jebkurā laikā jūs varat pieprasīt sevis svītrošanu no adresātu saraksta, nosūtot tiešo pieprasījumu.

Privātuma politikas saturs

Autors bez jūsu piekrišanas nepārdod, neiznomā un nenodod trešajām personām vai juridiskām personām ne jūsu e-pasta adresi, ne arī citus datus. Šī emuāra autors nav atbildīgs par nejaušām kļūdām vai kļūdām, kuras radušās nepārvaramas varas vai citu objektīvu apstākļu dēļ, kuru rezultātā nejaušā veidā tiek pārkāpta garantētā jūsu datu aizsardzība, taču autors garantē, ka attiecīgā kļūda, ja vien tas būs iespējams, pēc iespējas ātrāk tiks novērsta.

Tiek ievākti tikai tie personas dati, kuri tiek iesniegti brīvprātīgā kārtā. Lai saņemtu piekļuvi šim emuāram, jums nav nepieciešams iesūtīt datus.

Autors nevienam nepārdod, nepārsūta un neatklāj savā emuārā ievākto informāciju, izņemot:

  • gadījumos, kad tas ir nepieciešams juridisko saistību izpildei,
  • gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai pasargātu jūsu dzīvību vai fizisko veselību, un jums nav iespējas dot savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei,
  • gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu kādu uzdevumu sabiedrības interesēs,
  • atvejais kai publikuojate tuos duomenis.

Datu konfidencialitāte

Apmeklējot šo emuāru, jūsu personīgā informācija netiek izpausta, ja vien jūs nevēlaties to atklāt brīvprātīgā kārtā. Autors apņemas neizpaust no citām personām saņemto informāciju, izņemot iepriekšējā nodaļā minētajos gadījumos.

Servera statistika

Globālā tīmekļa serverī tiek izmantota statistikas programmatūra. Šāda programmatūra ir uzskatāma par jebkura tīmekļa servera standartiezīmi, un tā nav unikāla šim emuāram.

Sīkdatņu izmantošana

Lai atvieglotu emuāra pārlūkošanu, globālā tīmekļa serveris izmanto sīkfailus. Tie ir pavisam nelieli teksta faili, kurus serveris saglabā lietotāja datorā brīdī, kad lietotājs apmeklē noteiktas to tīmekļa lapu daļas, kurās nepieciešams ievadīt lietotājvārdu un paroli. Sīkdatnes nevar tikt izmantotas, lai jūsu datorā palaistu kādu programmu vai uzstādītu ļaunprogrammatūru. Tīmekļa servera izveidotās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas no jūsu datora sesijas beigās, t.i., brīdī, kad jūs beidzat pārlūkot emuāru. Emuāra pārlūkošana ir iespējama arī bez sīkdatņu izmantošanas, ja vien jūsu tīmekļa pārlūkprogramma ir atbilstoši konfigurēta.

E-pasta ziņojumapmaiņa

Kad jūs nosūtāt elektronisko pastu (e-pastu), kurā ietverti personas dati, kas var tikt izmantoti jūsu identificēšanai, e-pasta veidā ar jautājumu vai komentāru, vai izmantojot e-pasta kontaktformu, šie dati tiek izmantoti jūsu pieprasījumu izpildei.

Saites

Autors dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka visas novirzīšanas no šī emuāra ved uz tīmekļa vietnēm, kuras nesatur nelikumīgu un/vai kaitīgu saturu. Tomēr tīmekļa vietnes un lapas pastāvīgi mainās, tādēļ minēto ne vienmēr ir iespējams garantēt attiecībā uz saturu katrā no tām tīmekļa adresēm, kuras jūs apmeklējat.

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības attiecībā uz mūsu Personas datu aizsardzības politiku vai saistībā ar jūsu pieredzi, izmantojot šo tīmekļa vietni, lūdzu, sazinieties ar mums.

Izmaiņas lietošanas noteikumos un to izbeigšana

Emuāra autors patur tiesības jebkurā laikā grozīt vai pārtraukt visas šīs tīmekļa vietnes vai jebkuras tās daļas darbību, kā arī grozīt vai svītrot jebkuru lietošanas noteikumu. Izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās tiek publicētas šajā tīmekļa adresē vai kad lietotājiem par to tiek paziņots.